PDA

Zobacz pełną wersję : Regulamin Marketu - aktualizacja - 08.02.2012Bajek
05-05-2010, 17:08
Dział Handel-postanowienia ogólne.
1. Wystawiający ogłoszenie o sprzedaży samochodu MUSI legitymować się stażem na forum min 6 miesięcy i min rangą 'Niedzielny kierowca'.
2. Wystawiający ogłoszenie o sprzedaży przedmiotu innego niż samochód MUSI legitymować się stażem 3 miesięcy na forum i min rangą 'Zielony listek'.
3. Zabrania się komentowania cen.
4. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do umieszczenia zdjęć przedmiotu w formacie akceptowanym na forum (max 800x600)
5. Ogłoszenie, w zależności od charakteru, powinno być opatrzone właściwym prefiksem [Sprzedam/Kupię/Oddam/Zamienię/Poszukuję].
6. Oferowane w ogłoszeniach przedmioty nie mogą łamać zapisów Regulaminu Forum i polskiego prawa.
7. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiedzialność ponosi wyłącznie ich autor.
8. W chwili, gdy ogłoszenie stanie się nieaktualne (przedmiot został sprzedany, zrezygnowano z jego zbycia, itp.) ogłoszeniodawca powinien o tym fakcie bezzwłocznie poinformować w swoim ogłoszeniu lub zgłosić moderatorowi raport o zakończeniu transakcji celem zamknięcia/usunięcia ogłoszenia.
9. Formalności związane z nabyciem/zbyciem przedmiotu strony zobowiązane są przeprowadzić za pomocą środków komunikacji takich jak PW, GG, e-mail lub telefonicznie.
10. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Ogłoszenia nieaktualizowane (brak nowych postów) przez 14 dni będą usuwane. Nie dotyczy działów Pchli Targ oraz Market-Kupię. Zakazane jest "podbijanie" ogłoszeń za pomocą ikonek oraz postów o ile nie wnoszą istotnych zmian do opisu przedmiotu.
12. Nie zezwala się na sprzedaż i wymianę oprogramowania bez ważnej LICENCJI.
13. Zabrania się sprzedaży książek w formacie elektronicznym o ile narusza to prawa autorskie.
14. Korzystanie z Marketu jest bezpłatne.
15. Korzystanie z Marketu oznacza akceptację tego Regulaminu.
16. Ogłoszenia niezgodne z Regulaminem działu Market będą usuwane bez powiadamiania ogłoszeniodawcy.
17. Stowarzyszenie Mondeo Klub Polska nie jest stroną w zawieranych transakcjach i nie czerpie korzyści finansowych od stron. Skarga złożona przez którąś ze stron transakcji skutkuje zamknięciem dla stron sporu dostępu do działu Market do momentu wyjaśnienia sprawy. Wyjaśnienie sporu Administracja pozostawia zainteresowanym stronom. Administracja nie uczestniczy w wyjaśnieniu sporu.
Jednocześnie Administracja forum zastrzega sobie prawo do nakładania kar wyszczególnionych w regulaminie Forum.Dział Sprzedam-Samochód, w tym dziale oferujemy samochody dowolnej marki których jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem.
1. Wystawiający ogłoszenie zobowiązany jest podać VIN pojazdu i jego cenę oraz zamieścić dokładny opis pojazdu wraz ze znanymi wadami.
2. Wystawiający oświadcza, że pojazd jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
3. Dopuszcza się możliwość zamieszczania w ogłoszeniach linków do ogłoszeń w portalach aukcyjnych podając ich cenę minimalną.